Junge Nr. 5 | Pojke Nr. 5

grüne Augen

dunkelblond

erwartete Größe: ca.1,95 m

besonderes Merkmal:

hohe soziale Kompetenz

gröna ögon

mörkblond

förväntad längd: ca. 1,95 m

särskilt kännemärke:

stor social kompetens