Mädchen Nr. 1 | Flicka Nr. 1

 

 

grüne Augen

rotblond

erwartete Größe: ca. 1,70 m

besonderes Merkmal:

künstlerische Begabung

gröna ögon

rödblond

förväntad längd: ca. 1,70 m

särskilt kännemärke:

konstnärlig talang