Mädchen Nr. 3 | Flicka Nr. 3

braune Augen

braune Haare

erwartete Größe: ca.1,65 m

besonderes Merkmal:

Sprachbegabung

bruna ögon

brunt hår

förväntad längd: ca. 1,65 m

särskilt kännemärke:

språkbegåvning