Mädchen Nr. 4 | Flicka Nr. 4

hellbraune Augen

dunkelblond

erwartete Größe: ca. 1,70 m

besonderes Merkmal:

überdurchschnittliche Intelligenz

ljusbruna ögon

mörkblond

förväntad längd : ca. 1,70 m

särskilt kännemärke:

intelligens som ligger över genomsnittet