Mädchen Nr. 5 | Flicka Nr. 5

graugrüne Augen

braune Haare

erwartete Größe: 1,80 m

besonderes Merkmal:

hohe soziale Kompetenz

grågröna ögon

brunt hår

förväntad längd:1,80 m

särskilt kännemärke:

stor social kompetens